Rechtsgebied

mediation

Meer informatie Terug
Bij bemiddeling (mediation) staan partijen niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Dat kan in echtscheidingen of bij andere geschillen, waarin partijen in een duurzame relatie tot elkaar staan.

De bemiddelaar bij de beëindiging van relaties begeleidt als neutrale, maar wel betrokken derde het proces van overleg en onderhandeling tussen de echtgenoten en verschaft informatie om de echtgenoten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Indien u zelf de gevolgen van uw aanstaande echtscheiding in overleg met elkaar regelt en vastlegt, is het resultaat meestal bevredigender dan de beslissing van de rechter of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten die volgens de traditionele methode van conflictoplossing ieder namens één van beide echtgenoten optreden. U vindt bij Mr O.(Odilia) C.A. Sandberg-Vaillant de kennis en ervaring die u voor mediation zoekt.