Rechtsgebied

personen - en familierecht

Meer informatie Terug
Het familierecht heeft alles te maken met menselijke relaties. Het gaat over juridische kwesties die te maken hebben met afstamming, geboorte, huwelijk, samenwonen en scheiden. Het zijn vaak emotionele en ingewikkelde kwesties die specialistische kennis en een persoonlijke aanpak vereisen. Onderzocht moet worden welk probleem er precies speelt en wat het plan van aanpak is.

Scheiding en mediation Bij een scheiding komt zoveel kijken dat het vaak lastig is om te bedenken waar je moet beginnen. Daarom is het van groot belang dat de hulp wordt ingeschakeld van een ervaren specialist die samen met u structuur kan aanbrengen en een plan kan maken hoe een en ander moet worden aangepakt.

Een scheiding kan geregeld worden door middel van mediation. U kiest dan samen met uw partner voor mediation, ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd. Dan maakt u onder begeleiding van een mediator samen met uw partner afspraken over de gevolgen van de scheiding. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een overeenkomst (dan wel convenant). Op deze wijze zal uw zaak dan geregeld worden zonder dat een rechter wordt ingeschakeld. Het voordeel van een mediator die ook advocaat is, is dat een advocaat u ook precies kan vertellen wat de juridische gevolgen zijn van de afspraken die worden gemaakt en die daarin goed kan voorlichten en adviseren.

Alimentatie Er zijn twee soorten alimentatie. Allereerst is er de kinderalimentatie. Dat is een bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen. Daarnaast is er de partneralimentatie. Dit is de bijdrage in het levensonderhoud van de minst verdienende partner. De hoogte van de alimentatie wordt enerzijds bepaald door de behoefte. Hoe hoog deze behoefte is, hangt af van het inkomen gedurende het huwelijk. De hoogte voor de partneralimentatie is ook afhankelijk van de vraag wat de minst verdienende partner na het huwelijk aan inkomen kan verwerven of redelijkerwijs geacht wordt te kunnen verwerven. Alimentatie berekenen en daarover adviseren is vaak maatwerk. Bij alimentatiezaken worden eerst berekeningen gemaakt en een inschatting van de haalbaarheid van uw zaak alvorens samen met u te beslissen of het zinvol is de kwestie aan de rechter voor te leggen.

Kinderalimentatie Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen totdat het kind 18 jaar oud is bij een verplichting tot betaling van kinderalimentatie wordt deze bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van rechtswege automatisch omgezet in een bijdrage in kosten van levensonderhoud van studie van de jong meerderjarige tot de leeftijd van 21 jaar. Om te kunnen bepalen wat de hoogte van het bedrag is waaraan de kinderen behoefte hebben, dient wederom de hoogte van de behoefte worden berekend en vervolgens de draagkracht.